Baltic Amber Coast
  • Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

  • Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu rozszerzania, zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

bgStrona internetowa powstała w ramach projektu „Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure“, współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt ten w swoich założeniach ma przyczynić się do rozwoju potencjału turystycznego oraz zwiększenia ruchu turystycznego w obszarze współpracy transgranicznej poprzez stworzenie produktu turystycznego „Baltic Amber Coast”. Produkt jest oparty na tym, co łączy wszystkich partnerów w projekcie, tzn. na bursztynie (historia, kultura, wypoczynek, medycyna) i na wodzie – położeniu nadmorskim nad Bałtykiem.

Nowy produkt turystyczny ma przyczynić się do rozwoju obszaru współpracy; chcemy aby do nas przyjeżdżało więcej turystów. Mamy też nadzieję, że nowy produkt turystyczny przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Sztutowa, Stegny, Ustki, Krynicy Morskiej i Jantarnego. Dlatego zarówno w tej publikacji, jak i w internecie, znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące nowej infrastruktury w Sztutowie, Krynicy Morskiej i Jantarnym, o usługach podstawowych i uzupełniających, wydarzeniach, miejscach do odwiedzenia oraz atrakcjach dostępnych u poszczególnych partnerów uczestniczących w projekcie.

Fundamentem do podjęcia działań związanych z utworzeniem nowego produktu turystycznego było budowanie silnego partnerstwa. Na tym się najbardziej skupialiśmy wierząc, iż jeśli będą silne ramy partnerstwa i współpracy uda nam się stworzyć dobry, profesjonalny produkt turystyczny. Wyszliśmy z założenia, że w tym przypadku lepsza od konkurencji jest współpraca. Efektem tej współpracy jest produkt „Baltic Amber Coast”, który pokazuje różnorodność propozycji spędzenia czasu i wypoczynku w pięciu ośrodkach.

Bardzo ważnym elementem tych wspólnych działań była realizacja inwestycji infrastrukturalnych w turystyce. Dlatego możemy pochwalić się wybudowaną przystanią żeglarską na Wiśle Królewieckiej w Sztutowie, kolejnym etapem modernizacji portu jachtowego w Krynicy Morskiej i wybudowaną promenadą nadmorską w Jantarnym.

Gmina Sztutowo jest odpowiedzialna za realizację całego projektu, a zatem współpracuje z zewnętrznym konsultantem, który zarządza projektem, jak również przeprowadza audyt wydatków przez zewnętrznego specjalistę. Ponadto realizuje inwestycję modernizacji i rozbudowy przystani w Sztutowie na Wiśle Królewieckiej. Gmina Miasta Krynica Morska ma duże doświadczenie w przygotowaniu planów rozwoju marketingu bałtyckich portów, dzięki czemu partnerzy powierzyli jej organizację konferencji inauguracyjnej. Ponadto realizuje inwestycję modernizacji portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

Gmina Miasta Ustka zorganizowała warsztaty programowe i regaty z imprezą plenerową. W Gminie Stegna odbyły się warsztaty programowe. Jej przedstawiciele uczestniczą we wszystkich spotkaniach, warsztatach i konferencjach projektowych. Jantarnyj zbudował promenadę nadmorską i zorganizował warsztaty dla partnerów. Przed nami jeszcze kolejne warsztaty w Jantarnym, regaty oraz konferencja kończąca projekt.

Partnerzy projektu wspólnie przez udział swoich przedstawicieli w działaniach projektowych pracowali nad kompleksowym produktem turystycznym „Baltic Amber Coast”.

 

„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Sztutowo i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

  • Program jest współfinansowany przez Unię Europejską