Baltic Amber Coast

logo3

Popularyzacja zdrowego stylu życia i wypoczynku na łonie przyrody zwiększa zainteresowanie formami aktywności ruchowej oraz korzystania z obiektów infrastruktury turystycznej. Celem produktu jest łączenie istniejących i tworzonych w gminach partnerskich tras i szlaków turystycznych w transgraniczną sieć bursztynowego wybrzeża Bałtyku. Trasy wzdłuż obszarów przybrzeżnych, historycznych linii handlowych oraz rezerwatów przyrodniczych, stanowią podstawę dla realizacji lokalnych inicjatyw i projektów, związanych z ochroną krajobrazu naturalnego, dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz turystyki ekologicznej.

> Sztutowo

> Krynica Morska

> Ustka

> Stegna

> Jantarnyj

  • Program jest współfinansowany przez Unię Europejską