Baltic Amber Coast

st4xdostępne
_______________________________________________________

Wizyta w Muzeum Bursztynu w Jantarze

Obserwacja ptaków w rezerwacie Mewia Łacha

Zwiedzanie wiatraka typu koźlak w Drewnicy

  • Program jest współfinansowany przez Unię Europejską